PDF سیدعلی صالحی · نشانی‌ها PDF ¶ ·

[PDF / Epub] ☆ نشانی‌ها By سیدعلی صالحی – American-fiction.co باری ای عشق، اکنون و اينجا، هوای هميشه‌ات را نمی‌خواهم نشانی خانه‌ات کجاست؟باری ای عشق، اکنون و اينجا.

، هوای هميشه‌ات را نمی‌خ?.

نشانی‌ها epub نشانی‌ها MOBI، هوای هميشه‌ات را نمی‌خ?.

PDF سیدعلی صالحی · نشانی‌ها PDF ¶ ·

PDF سیدعلی صالحی · نشانی‌ها PDF ¶ · سیدعلی صالحی در ۱ فروردین ۱۳۳۴ در روستای مَرغاب از توابع ایذه بختیاری در استان خوزستان در خانواده‌ای کشاورز به دنیا آمد پدر او کشاورز، شاعر و شاهنامه خوان بود؛ و در سال ۱۳۴۰ به دلیل شیوع حصبه در مرغاب همراه با خانواده به مسجد سلیمان اقامت کرده و در سال ۱۳۴۷ در همان شهر وارد دبیرستان شد در سال ۱۳۵۳ به دلایل تنبیه و تهدید از سوی مدرسه و مقامات ترک تحصیل کرد و یک سال بعد باز به مدرسه بازگشت و دیپلم

10 thoughts on “نشانی‌ها

 1. Ahmad Sharabiani Ahmad Sharabiani says:

  PDF سیدعلی صالحی · نشانی‌ها PDF ¶ · نشانی‌ها epub, نشانی‌ها MOBIProofs Seyed Ali Salehiعنوان نشانی ها؛ شاعر سیدعلی صالحی؛ صدا خسرو شکیبائی؛ تهران، دارینوش؛ 1374؛ در 48 ص؛ شابک 9645563429؛ چاپ دوم 1375؛ موضوع شعر شاعران معاصر ایرانی قرن 20 ماین صبح، این نسیم، این سفره ی مُھیا شده ی سبز، این من و این تو، ھمه شاھدندکه چگونه دست و دل به ھم گره خوردند یکی شدند و یگانه؛تو از آن سو آمدی و او از سوی ما آمد، آمدی و آمدیم؛ا


 2. ZaRi ZaRi says:

  PDF سیدعلی صالحی · نشانی‌ها PDF ¶ · نشانی‌ها epub, نشانی‌ها MOBIمی‌دانمحالا سالهاست که ديگر هيچ نامه‌ای به مقصد نمی‌رسدحالا همه می‌دانند که همه‌ی ما يک‌طوری غريبيک طوری ساده و دوروابسته‌ی ديرسالِ بوسه و لبخند و علاقه‌ايمآن روزهمان روز که آفتاب بالا آمده بوددفتر مشق ماهنوز خوابِ عصر جمعه را می‌ديدما از اولِ کتاب و کبوترتا ترانه‌ی دلنشين پرياری‌را و دريا را دوست می‌داشتيمديگر سراغت را از نارنجِ رها شده در پياله‌ی آب نخواهم گرفتديگ


 3. Saman Saman says:

  PDF سیدعلی صالحی · نشانی‌ها PDF ¶ · نشانی‌ها epub, نشانی‌ها MOBIای دردت به جانِ بی‌قرار پُر گریه‌امپس این همه سال و ماهِ ساکت من کجا بودی؟حالا که آمدیحرفِ ما بسیاروقت ما اندکآسمان هم که بارانی‌س


 4. Mohammad Hanifeh Mohammad Hanifeh says:

  PDF سیدعلی صالحی · نشانی‌ها PDF ¶ · نشانی‌ها epub, نشانی‌ها MOBIغریب آمدی و آشنا رفتیاما من که خوب می‌شناسَمَت ری‌رامن بارھا ،تو را با


 5. Nayereh Ahmadian Nayereh Ahmadian says:

  PDF سیدعلی صالحی · نشانی‌ها PDF ¶ · نشانی‌ها epub, نشانی‌ها MOBIحالا که آمدی حرف ما بسیار وقت ما اندک آسمان هم که بارانی است زیبا بود برای هدیه هم گزینه مناسبیه فقط احساس میکنم منظورش رو بعضی جاها نفهمیدم اگر کسی تونست منبع خوبی چه کتاب چه صوتچه سایت بهم معرفی کنه در مورد شعرهای این کتاب استقبال میکنم


 6. ZaRi ZaRi says:

  PDF سیدعلی صالحی · نشانی‌ها PDF ¶ · نشانی‌ها epub, نشانی‌ها MOBIمی‌دانمحالا سالهاست که ديگر هيچ نامه‌ای به مقصد نمی‌رسدحالا بعد از آن همه سال، آن همه دوریآن همه صبوریمن ديدم از همان سرِ‌ صبحِ آسودههی بوی بال کبوتر ونایِ تازه‌ی نعنای نورسيده می‌آيدپس بگو قرار بود که تو بيايی و من نمی‌دانستمدردت به جانِ بی‌قرارِ پُر گريه‌امپس اين همه سال و ماهِ ساکتِ من کجا بودی؟حالا که آمدیحرفِ ما بسيار،وقتِ ما اندک،آسمان هم که بارانی‌ست به خدا وقت ص


 7. Surrealist Surrealist says:

  PDF سیدعلی صالحی · نشانی‌ها PDF ¶ · نشانی‌ها epub, نشانی‌ها MOBIتو چه می‌خواهی از خودت؟تکليفت چيست؟اصلا مجاز و استعاره و اين پرت و پلاهاببين عزيزماصلا چرا آمدی وقتی می‌دانستیپايانِ راه پُر از سوال و احتمالِ تهديد است؟از کی، از کجا، از چه کسی ؟ همين حرف


 8. Arezoo Kazemi Arezoo Kazemi says:

  PDF سیدعلی صالحی · نشانی‌ها PDF ¶ · نشانی‌ها epub, نشانی‌ها MOBIاين صبح، اين نسيم، اين سفره‌ی مُهيا شده‌ی سبز، اين من و اين تو، همه شاهدند که چگونه دست و دل به هم گره خوردند يکی شدند و يگانه تو از آن سو آمدی و او از سوی ما آمد، آمدی و آمديم اول فقط يک دلْ‌دل بود يک هوای نشستن و گفتن يک بوی دلتنگ و سرشار از خواستن يک هنوز باهمِ ساده رفتيم و نشستيم، خوانديم و گريستيم بعد يکصدا شديم هم‌آواز و هم‌بُغض و هم‌گريه، همن


 9. Saman Saman says:

  PDF سیدعلی صالحی · نشانی‌ها PDF ¶ · نشانی‌ها epub, نشانی‌ها MOBIمن، همين منِ ساده باور کنبرای يک‌بار برخاستنهزار‌هزار بار فرو افتاده‌امحالا می‌دانم همه‌ی ماجوری غريب ادامه‌ی دريا و نشانیِ آن


 10. Zohreh Hanifeh Zohreh Hanifeh says:

  PDF سیدعلی صالحی · نشانی‌ها PDF ¶ · نشانی‌ها epub, نشانی‌ها MOBIها ری‌را، می‌دانمحالا می‌دانم همهٔ ما جوری غریب ادامهٔ دریا و نشانیِ آن شوقِ پُر گریه‌ایمگریه در گریه، خنده به شوق،نوش نوش لاجرعهٔ لیالیدر جمع من و این بُغضِ بی‌قرار،جای تو خالی


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *